DEN UAFHÆNGIGE AFTENSKOLE

Velkommen til min hjemmeside 


Undervisning specielt tilrettelagt for handicappede i forhold til emnet.

Der er altid plads til en mere!

 


 DUA - Den Uafhængige Aftenskole, er en lille aftenskole der tilbyder fritidsundervisning for handicappede, med tilskud fra Odense kommune efter folkeoplysningsloven og Odense kommunes vedtagne regler. Dua blev etableret af Grethe Husted i 1981 på privat initiativ. Dua er partipolitisk uafhængig.

Dua tilbyder undervisning forskellige steder i Odense, eks. Skoler og gerne steder hvor de handicappede i forvejen færdes, på dagcentre, daghjem, bofællesskaber eller andre fællesrum.

Dua tilbyder fritidsundervisning til handicappede i forhold til emnet. At være handicappet i forhold til emnet vil sige, at deltageren skal være handicappet enten psykisk, fysisk eller socialt i en sådan grad,


så han/hun ikke kan få udbytte af at deltage på almene hold. Dua underviser på små hold. Min. 3 og max 8 deltagere. Det ligger Dua meget på sinde, at al undervisning forgår i en rar stemning efter deltagernes behov.

Dua tager vides mulig hensyn til den enkelte og den enkeltes handicap og underviser individuelt. Med hver enkel deltagers mulighed som udgangspunkt, tilrettelægges det specielpædagogiske undervisningstilbud individuelt.

Dua har en faglig dygtig, fast tilknyttet lærerstab, som alle er både dybt interessere og engagerede lærere – de fleste med stor erfaring i handicapundervisning.