DEN UAFHÆNGIGE AFTENSKOLE

Priser


Prisliste DUA er billig - Så billig som loven tillader!

25 kr. i timen.


Der er brugerbetaling.

Den enkelte deltager skal skrive under på en tro og love erklæring , hvorpå der skal fremgå hvori handicappet består, denne erklæring er samtidig en kvittering.

Betaling skal ske inden 3 mødegang direkte til læren, ikke via girokort - derved kan vi undgå yderligere udgifter til administration.

En undervisningstime er 55 min. Hvoraf de 10 min. er frikvarter.