DEN UAFHÆNGIGE AFTENSKOLE

bestyrelse

formand   :
Anni Hansen

Kasserer :
Rannveig Euven

Lærer repræsentant :
Krista Lebeck 

Lærer repræsentant
Tove Eriksen 

Deltager repræsentant :
Sille Brams